Цитати з відгуків про РН

301 Moved Permanently<</div><div id="srq_author" dir="ltr" align="right" style="padding-top:5px;"><b>title><</b></div> <!-- Simple Random Quotes 1.7.0 ends here --> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="dd-layout-cell dd-content"> <div class="dd-nostyle"> <div class="mod-languages"> <ul class="lang-inline"> <li class="" dir="ltr"> <a href="/en/projects"> <img src="/media/mod_languages/images/en.gif" alt="English (UK)" title="English (UK)" /> </a> </li> <li class="lang-active" dir="ltr"> <a href="/ua/proekty"> <img src="/media/mod_languages/images/uk.gif" alt="Українська (UA)" title="Українська (UA)" /> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="dd-box dd-post"> <div class="dd-box-body dd-post-body"> <div class="dd-post-inner"> <div class="dd-postcontent"> <div class="breadcrumbs"> <span class="showHere">Ви тут: </span><a href="/ua/" class="pathway">Головна</a> <img src="/media/system/images/arrow.png" alt="" /> <span>Проекти</span></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="blog"><div class="items-leading"> <div class="leading-0"> <div class="dd-box dd-post"> <div class="dd-box-body dd-post-body"> <div class="dd-post-inner"> <h2 class="dd-postheader"><a href="/ua/proekty/24-pro-proekty-ers" class="PostHeader">ПРОЕКТ «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ» +</a></h2> <div class="dd-postheadericons dd-metadata-icons"> <a href="/ua/proekty/24-pro-proekty-ers?tmpl=component&print=1&layout=default&page=" title="Друк" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow"><img src="/templates/rainbow/images/system/printButton.png" alt="Друк" /></a> | <a href="/ua/component/mailto/?tmpl=component&template=rainbow&link=d493d3294d0a9ed07b7e2d3e74af244d4ecac64c" title="E-mail" onclick="window.open(this.href,'win2','width=400,height=350,menubar=yes,resizable=yes'); return false;"><img src="/templates/rainbow/images/system/emailButton.png" alt="E-mail" /></a> </div> <div class="dd-postcontent"> <div class="dd-article"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> <strong style="font-family: georgia, palatino; font-size: small; text-align: center;">ПРОЕКТ «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ» +</strong></span></p> <p class="western" align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Одним із важливих завдань журналу «РН» є не лише публікація досліджень та перекладів із релігієзнавчої тематики, але й стимуляція поширення релігієзнавчого знання на якомога ширшу читацьку аудиторію. Частиною цієї просвітницької стратегії є наш проект «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ»+, який передбачає як перманентну, так і разову співпрацю із іншими виданнями: профільними та розрахованими на широкого читача. </span></p> <p class="western" align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Стартом цього проекту стала реалізована співпраця із одним із найвпливовіших видань української гуманітаристики – журналом Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України «Філософська думка». Можливість такої реалізації виникла завдяки підтримки ідеї спільного випуску редакційною колегією «ФД» та Сергієм Пролєєвим особисто, за що висловлюємо йому велику вдячність.</span></p> <p class="western" lang="ru-RU" align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="uk-UA">Орієнтуючись на цільову аудиторію «ФД», темою номера було обрано філософсько-методологічну проблему світоглядного характеру: як можливе релігієзнавство сьогодні? Цікавим експериментом стало створення віртуального круглого столу на цю тему, до якого вдалося залучити географічно широку та значиму, хоч і різнорідну</span><span style="color: #ff0000;"><span lang="uk-UA">,</span></span><span lang="uk-UA"> експертну аудиторію науковців, здобувачів та викладачів у релігієзнавчій сфері: від Росії й України до Данії та США. Подібні проекти мають дві основні аксіологічні площини: по-перше, вони надзвичайно цікаві фахівцям, дотичним до роботи у </span><span lang="en-US">Religious</span><span lang="en-US">Studies</span><span lang="uk-UA">, оскільки піднімають суттєві питання щодо проблем і специфіки їх професійної реалізації; а, по-друге, для широкої читацької аудиторії привідкривають завісу таємниці наукотворчості й залучають його до світу релігієзнавчих досліджень. </span></span></p> <p class="western" align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Зрозуміло, що кожна із ланок проекту матиме свою тематичну направленість, відповідну до читацької аудиторії видання, із яким ми матимемо намір співпрацювати. Тим паче, що тема релігії має величезне семантичне поле, не завжди охоплюване науковими виданнями: релігія в економіці, політика в релігії і релігія в політиці, трансформації релігійності у сучасній масовій культурі та популярному мистецтві, наукові вивчення релігії та теологія, релігія і сучасному світі очима «пересічного споживача» – ми відкриті до будь-яких експериментів, а різнопрофільний склад редакційної колегії уможливлює значний адаптаційно-стильовий потенціал.</span></p> <p class="western" align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Запрошуємо розмаїті видання до цікаво та плідної, а часом і несподіваної співпраці!</span></p> <p class="western" align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="font-family: georgia, palatino; font-size: small; text-align: left;">Реалізовані проекти:</strong></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="/index.php/ua/proekty/26-filosofska-dumka" target="_blank"><span style="font-size: small;">Філософська думка. – 2013. – № 3 («Як можливе релігієзнавство сьогодні?»).</span></a></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></p></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="cleared"></div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="dd-footer"> <div class="dd-footer-body"> <div class="dd-footer-center"> <div class="dd-footer-wrapper"> <div class="dd-footer-text"> Copyright © 2012.<!--wstawia link z panelu konfiguracyjnego--> <a href="http://mar.in.ua/pro-mar.html"> <!-- koniec wstawia link z panelu konfiguracyjnego--> Молодіжна асоціація релігієзнавців </a> <div class="cleared"></div> <p class="dd-page-footer">Designed by <a href="http://www.diablodesign.eu" target="_blank">www.diablodesign.eu</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </body> </html>