ПРОЕКТ «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ» +

 ПРОЕКТ «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ» +

Одним із важливих завдань журналу «РН» є не лише публікація досліджень та перекладів із релігієзнавчої тематики, але й стимуляція поширення релігієзнавчого знання на якомога ширшу читацьку аудиторію. Частиною цієї просвітницької стратегії є наш проект «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ»+, який передбачає як перманентну, так і разову співпрацю із іншими виданнями: профільними та розрахованими на широкого читача.

Стартом цього проекту стала реалізована співпраця із одним із найвпливовіших видань української гуманітаристики – журналом Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України «Філософська думка». Можливість такої реалізації виникла завдяки підтримки ідеї спільного випуску редакційною колегією «ФД» та Сергієм Пролєєвим особисто, за що висловлюємо йому велику вдячність.

Орієнтуючись на цільову аудиторію «ФД», темою номера було обрано філософсько-методологічну проблему світоглядного характеру: як можливе релігієзнавство сьогодні? Цікавим експериментом стало створення віртуального круглого столу на цю тему, до якого вдалося залучити географічно широку та значиму, хоч і різнорідну, експертну аудиторію науковців, здобувачів та викладачів у релігієзнавчій сфері: від Росії й України до Данії та США. Подібні проекти мають дві основні аксіологічні площини: по-перше, вони надзвичайно цікаві фахівцям, дотичним до роботи у ReligiousStudies, оскільки піднімають суттєві питання щодо проблем і специфіки їх професійної реалізації; а, по-друге, для широкої читацької аудиторії привідкривають завісу таємниці наукотворчості й залучають його до світу релігієзнавчих досліджень.

Зрозуміло, що кожна із ланок проекту матиме свою тематичну направленість, відповідну до читацької аудиторії видання, із яким ми матимемо намір співпрацювати. Тим паче, що тема релігії має величезне семантичне поле, не завжди охоплюване науковими виданнями: релігія в економіці, політика в релігії і релігія в політиці, трансформації релігійності у сучасній масовій культурі та популярному мистецтві, наукові вивчення релігії та теологія, релігія і сучасному світі очима «пересічного споживача» – ми відкриті до будь-яких експериментів, а різнопрофільний склад редакційної колегії уможливлює значний адаптаційно-стильовий потенціал.

Запрошуємо розмаїті видання до цікаво та плідної, а часом і несподіваної співпраці!

Реалізовані проекти:

Філософська думка. – 2013. – № 3 («Як можливе релігієзнавство сьогодні?»).