Вимоги до оформлення публікацій для журналу «Релігієзнавчі нариси»

1. Матеріали (статті, рецензії, огляди, інтерв’ю тощо) повинні бути написані українською чи російською мовою.

2. Матеріали слід надіслати в електронному вигляді на електронну пошту журналу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) чи одного з членів редколегії.

3. Матеріали слід набирати в редакторі Microsoft Word 14 кеглем, шрифтом Times New Roman, з 1,5 міжрядковим інтервалом. Всі поля – 2 см.

4. Обсяг статті не повинен перевищувати 25 тис. знаків з пробілами, якщо між автором та редакційною колегією не було інших домовленостей.

5. Перед назвою матеріалу, в верхньому правому куті необхідно вказати прізвище автора (авторів) публікації, науковий ступінь і звання, посаду і організацію. Додатково слід вказати електронну пошту і номер мобільного телефону (ці дані не публікуються).

6. На початку статті вказується УДК.

7. Посилання в матеріалах оформляються в квадратних дужках, з вказуванням автора, року і сторінки, наприклад:

[Лобовик, 1986, с. 20]. Бібліографічний опис використаних джерел необхідно подавати в алфавітному порядку (спочатку кирилицею, потім латиницею). В бібліографічному описі після прізвища та ініціалів автора (авторів) через кому вказується рік видання. Якщо ж цього року автор опублікував кілька праць, то після року ставляться латинські прописні букви (a, b, c, d і т.д.). Наприклад:

 Гаврілова Н.С. (2009a), Конституювання етикології релігії // Українське релігієзнавство. ­– Спеціальний випуск № 1: Тематичний випуск «Дисциплінарне релігієзнавство». ­– С. 100-106.

Гаврілова Н.С. (2009b.), Молодіжна релігійна свідомість в контексті соціокультурних змін ХХІ століття // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. / Відп. ред. Л.О. Филипович. – К. – С. 138-144.

 

8. Після звичайного списку літератури подається другий варіант (під заголовком References), де всі бібліографічні описи кирилицею повинні транслітеруватися латиницею. Опис джерел латиницею слід оформлювати відповідно до Гарвардського стандарту, наприклад:

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2005), “Title of article”,

Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.

 

Назву статті чи книги необхідно подавати в “лапках”. Замість знаку «//» слід застосовувати кому («,»), після якої назва книги чи журналу пишеться курсивом. Перед номерами сторінок ставиться дві «рр.» (=pages). Наприклад:

 Sahan, O.N. (2004), “Ekumenizm u rozuminni pravoslavnykh tserkov”, Relihiyna svoboda, no. 8, pp. 72-79.  

 

Ви можете ознайомитись із більш докладними рекомендаціями для стандарту Harvard на сайті видавництва Emerald:  http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

 

Правила транслітерації українського та російського алфавітів латиницею:

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

А

А

 

Б

B

 

В

V

 

Г

H

 

Ґ

G

 

Д

D

 

E

E

 

Є

Ye

На початку слова

 

ie

В інших позиціях

Ж

Zh

 

З

Z

 

И

Y

 

І

І

 

Ї

Yi

На початку слова

 

і

В інших позиціях

Й

Y

На початку слова

 

i

В інших позиціях

К

K

 

Л

L

 

M

M

 

H

N

 

O

O

 

П

P

 

P

R

 

C

S

 

T

T

 

У

U

 

Ф

F

 

Х

Kh

 

Ц

Ts

 

Ч

Ch

 

Ш

Sh

 

Щ

Shch

 

Ь

Еквівалент відсутній

 

Ю

Yu

На початку слова

 

iu

В інших позиціях

Я

Ya

На початку слова

 

ia

В інших позиціях

Еквівалент відсутній

 

 

Примітки:

1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад,  Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від «zh» – відповідника української літери «ж».

2. Російські літери транслітеруються наступним чином:

 

Русский алфавит

Латиница

Позиция в слове

Е

Ye

 

Ё

Ye

 

И

I

 

Й

Y

 

Ъ

Нет эквивалента

 

Ы

Y

 

Э

E

 

 

ВИМОГИ ДО АНОТАЦІЙ (Abstract)

Анотації до матеріалів в журнал «Релігієзнавчі нариси» подаються російською (від 100 до 200 слів) та англійською (від 150 до 250 слів) мовами.

Анотації передує прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу, його/її основне місце роботи, назва статті.

Анотація повинна відбивати основний зміст матеріалу та результати досліджень. Структура анотації повинна повторювати структуру статті та складатися із наступних елементів: актуальності, постановки проблеми, методів та/чи методології дослідження (шляхів вирішення проблеми), результатів і висновків. Кожен пункт може бути розкритий одним реченням (речення не повинно буди надмірно довгим та не повинно містити складних граматичних конструкцій).

В анотації необхідно: 1) використовувати активну, а не пасивну форму (наприклад, «The author proved», а не «It was proved by the author»); 2) застосовувати минулий, а не теперішній чи майбутній час; 3) уникати вторинних деталей та конкретних цифр.

Наприкінці анотації слід подати список (до 10) ключових слів (key words).