Зміст

Від редколегії

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Лариса Владиченко Релігієзнавство в Україні: освітні, наукові та громадські інституції
Хенрик Хоффманн Польское религиоведение: традиция и современное состояние

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Олександр Сарапін Проблема сутності релігії у дискурсах вітчизняних релігієзнавців: «парадигмальний» підхід та його альтернативи
Олександра Дзюба, Віталій Хромець Системний вимір релігії: теоретико-методологічні аспекти
Сергій Капранов Конфуціанство – релігія чи світське вчення?

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ

Иван Мирошников История изучения Евангелия от Фомы

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ

Тетяна Котлярова Особливості функціонування іконоборства в Київській Русі
Денис Брильов Нариси з історії суфізму на українських теренах
Анна Марія Басаурі Зюзіна Історія розвитку Гаскали на території України (кінець XVIII – початок XX ст.)

ПЕРЕКЛАД

Родней Старк Секуляризація – спочивай із миром

АРХІВ

Николай Боголюбов Философия религии (фрагмент)

НОВИНКИ ЛІТЕРАТУРИ

Ігор Шабан Рецензія на: Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві
Денис Брильов Рецензія на: Богомолов О., Данилов С., Семиволос І. Іслам і політика ідентичностей в Криму
Ольга Кирилова Релігієзнавча міфологія та релігійний міф. Рецензія на: Костюк О. Релігійний міф: становлення та трансформація
Михайло Якубович Рецензія на: Caldwell С. Reflections on The Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – 2009

Автори

Від редколегії

Шановні колеги! Ви тримаєте у руках перший випуск щорічника Молодіжної асоціації релігієзнавців «Релігієзнавчі нариси». Метою нашого журналу є розвиток релігієзнавчої думки в Україні. Зважаючи на те, що в Україні вже існують релігієзнавчі наукові журнали («Українське релігієзнавство», «Релігієзнавчі студії», «Релігія і соціум» та ін.), необхідним видається обгрунтування заснування ще одного видання. По-перше, і це видається нам цілком логічним, Молодіжна асоціація релігієзнавців має видавати своє періодичне друковане видання аби мати можливість показати релігієзнавчому співтовариству власні напрацювання. По-друге, в українській релігієзнавчій науковій періодиці є білі плями, що необхідно заповнити. Наприклад, йдеться про дослідження історії релігієзнавчої думки (як зарубіжної, так і вітчизняної) та про переклади сучасних західних дослідників релігії. Відтак, окреслена проблематика у першому випуску представлена у семи розділах, які, сподіваємося, будуть і в наступних випусках. Серед них на особливу вагу, як нам видається, заслуговують наступні розділи: «Релігієзнавство у Східній Європі», «Історія релігієзнавчої думки», «Переклади», «Архів». Саме в них актуалізуються ті проблеми, які потребують свого висвітлення в релігієзнавстві та є важливими незалежно від сфери інтересів науковця.

Детальніше...

Бібліографія українського релігієзнавства – 2009

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – 20091

 Монографії та брошури:

1.Аряев Л.Н. Религиозная психопатология. – О.: Одес. мед. ун-т, 2009. – 309 с.

2.Березіна І.В. Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 151 с.

3.Берест Р. Стародавні Унівські монастирі: історичний путівник. – Л.: Свічадо, 2009. – 31 с.

4.Бистрицька Е. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878-1964). Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 416 с.

5.Богомолов О., Данилов С., Семиволос І. Іслам і політика ідентичностей в Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття. Аналітична доповідь. – К.: Стилос, 2009. – 56 с.

Детальніше...