Зміст

Від редколегії

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Светлана Карасева Институционное оформление религиоведения в Республике Беларуси
Павел Костылев Религиоведческое образование в России

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Олег Киселев К вопросу о типологии и классификации Веры Бахаи
Іван Папаяні Наративний підхід в дослідженні релігійної ідентичності віруючого

ВІРОВЧЕННЯ І ПРАКТИКА

Игорь Крупник Космологические аспекты зороастрийской и зурванитской религиозной философии
Ксения Трофимова Космологические элементы в религиозных представлениях цыган

РЕЛІГІЯ ТА СОЦІУМ

Сніжана Петренюк Політика та релігія: протестантське бачення взаємодії
Вікторія Кришмарел Релігійна освіта в державних школах: європейський та український контекст
Ірина Фенно Співвідношення екології та релігії як релігієзнавча проблема (історіографічні нариси)
Татьяна Фолиева Социальная доктрина Русской православной церкви

ПЕРЕКЛАД

Джеймс Кокс Релігія без Бога: методологічний агностицизм та майбутнє релігієзнавства

АРХІВ

Фёдор Орнатский Изложение и критический разбор взгляда Макса Мюллера на религию, ее происхождение и развитие

НОВИНКИ ЛІТЕРАТУРИ

Галина Середа Рецензія на: Гаврилова Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины
Олександр Сарапін Рецензія на: Гофман Г. Історія релігієзнавства в Польщі
Олег Ярош Рецензія на: Knysh A. Islam in historical perspective
Олег Кисельов Рецензия на: Столяр М. Религия советской цивилизации

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – 2010

ДИСЕРТАЦІЇ З РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ – 2010

АВТОРИ

Від редколегії

 Шановні колеги! Ви тримаєте у руках другий випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців «Релігієзнавчі нариси».

Оскільки одним із завдань Молодіжної асоціації релігієзнавців є консолідація молодих дослідників релігії та допомога в поширенні результатівїх напрацювань, то авторами збірки є здебільшого молоді науковці, студенти та аспіранти, які займаються дослідженнями релігієзнавчої проблематики.

Детальніше...

Бібліографія українського релігієзнавства – 2010 р.

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – 2010 р.1

Монографії і брошури:

  1. Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: колективна монографія / За ред. В.О. Балуха. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 248 с.

  2. Андрусишин Б.І. Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 282 с.

  3. Баханов А. Архієпископ Інокентій (Борисов): релігійно-філософські погляди: монографія. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 224 с.

Детальніше...