Цитати з відгуків про РН

301 Moved Permanently<</div><div id="srq_author" dir="ltr" align="right" style="padding-top:5px;"><b>title><</b></div> <!-- Simple Random Quotes 1.7.0 ends here --> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="dd-layout-cell dd-content"> <div class="dd-nostyle"> <div class="mod-languages"> <ul class="lang-inline"> <li class="" dir="ltr"> <a href="/en/"> <img src="/media/mod_languages/images/en.gif" alt="English (UK)" title="English (UK)" /> </a> </li> <li class="lang-active" dir="ltr"> <a href="/ua/"> <img src="/media/mod_languages/images/uk.gif" alt="Українська (UA)" title="Українська (UA)" /> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="dd-box dd-post"> <div class="dd-box-body dd-post-body"> <div class="dd-post-inner"> <div class="dd-postcontent"> <div class="breadcrumbs"> <span class="showHere">Ви тут: </span><a href="/ua/" class="pathway">Головна</a> <img src="/media/system/images/arrow.png" alt="" /> <span>Про журнал</span></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="item-page"><div class="dd-box dd-post"> <div class="dd-box-body dd-post-body"> <div class="dd-post-inner"> <h2 class="dd-postheader"><a href="/ua/pro-zhurnal/1-pro-zhurnal" class="PostHeader">Про журнал</a></h2> <div class="dd-postheadericons dd-metadata-icons"> <a href="/ua/pro-zhurnal/1-pro-zhurnal?tmpl=component&print=1&layout=default&page=" title="Друк" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow"><img src="/templates/rainbow/images/system/printButton.png" alt="Друк" /></a> | <a href="/ua/component/mailto/?tmpl=component&template=rainbow&link=51be7d463f6780d97f31e28e4dc7f07419ea8544" title="E-mail" onclick="window.open(this.href,'win2','width=400,height=350,menubar=yes,resizable=yes'); return false;"><img src="/templates/rainbow/images/system/emailButton.png" alt="E-mail" /></a> </div> <div class="dd-postcontent"> <div class="dd-article"><p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Журнал має державну реєстрацію (Свідоцтво про реєстрацію КВ № 15424-3996) та міжнародний номер ISSN 2221-1535.</span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Перший номер «Релігієзнавчих нарисів» вийшов у 2010 р., а у 2013 р. редколегія журналу «Релігієзнавчі нариси» підготувала окремий випуск журналу «Філософська думка» (2013, № 3), повністю присвячений релігієзнавству (Див.: Розділ <a href="/index.php/ua/proekty">ПРОЕКТИ</a>). Структурно журнал «Релігієзнавчі нариси» складається з наступних рубрик:</span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Релігієзнавство у Східній Європі</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Тематично рубрика зосереджена на історії та сучасному стані академічного дослідження релігій у країнах постсоціалістичного табору. Здебільшого авторами статей є т.зв. «інсайдери» – представники тієї національної академічної спільноти, про яку йдеться у статті. Редколегія орієнтує авторів на розкриття таких проблемних блоків як: релігієзнавство у системі освіти та науки, релігієзнавчі дослідницькі центри та професійні об’єднання, релігієзнавча періодика, міжнародні зв’язки дослідників релігії, актуальна релігієзнавча проблематика та ін. </em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Теорія і методологія </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Ключовою ідеєю рубрики є творче звернення до напрацювань пострадянської релігієзнавчої школи та випрацюваних західною традицією дослідницьких моделей. Автори рубрики намагаються залучити нові моделі релігієзнавчого дослідження, продиктовані вимогами часу, а також звертаються до міждисциплінарного дискурсу досліджень релігії.<br /></em><em>Методологія вивчення сучасних релігійних феноменів пропонується у вигляді теоретичних концептів та методологічних побудов.</em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Історія релігієзнавчої думки</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Сучасне релігієзнавство не може розвиватися без осмислення здобутків релігієзнавчої науки у минулі періоди. Рубрика «Історія релігієзнавчої думки» спрямована на ретроспективу досліджень релігієзнавчої проблематики та її аналітичний аналіз, що передбачає рецепцію як певних обмежень, так і перспективних ідей, які можуть бути застосовані в сучасних дослідженнях. Рубрика звертається до розгляду релігієзнавчого доробку як окремих мислителів, так і цілих шкіл.</em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Віровчення і практика</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Невід’ємними складовими будь-яких релігій та релігійних рухів є їхні віроповчальні положення, а також практичне втілення цих положень у формі різноманітних культових практик. У рубриці друкуються дослідницькі матеріали, які містять загальний огляд віровчення як традиційних, так і екзотичних культів, а також детальний розгляд окремих їхніх складових.</em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Релігія та соціум</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Рубрика звертається до низки актуальних проблем співіснування релігії та соціуму. Зокрема, йдеться про співвідношення релігії та правової системи, специфіку державно-конфесійних відносин, актуальність політизації та монетаризації релігії, а також проблему місця релігії у сучасних світоглядних системах (в тому числі системі освіти).<br /></em><em>Окрім того, до уваги читачів пропонується аналіз суспільно-політичних та соціально-економічних факторів впливу на релігійну ситуацію в Україні та світі.</em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Релігія та культура</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Аналіз релігійних подій і фактів з позицій історії і теорії культури та за допомогою залучення культурологічного аналізу. Увага рубрики зосереджена на таких темах як: взаємовплив культурних та релігійних явищ, на зразок «недільного християнства», «релігійної ідентичності за національною ознакою» чи «віртуалізації культу»; взаємодія релігії і сучасної культури, в т.ч. глобалізаційних, технологічних та інформаційних процесів; культурна специфіка національних релігій; вплив релігії на розвиток світової культури загалом. </em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Історія релігії в Україні</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>У рубриці аналізуються релігійно-церковні процеси, які в різні історичні періоди відбувалися в різних конфесіях на теренах України та зумовили творення її сучасного полірелігійного образу. Автори рубрики не тільки звертаються до історичних контекстів, але і намагаються вибудувати перспективи розвитку майбутнього релігійного життя в Україні через прогнозування, вивчення динаміки змін релігійних явищ та процесів, а також «вписування» України до світових релігійних процесів. </em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Переклад</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>Рубрику складають переклади статей, надрукованих у західних наукових журналах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Перевага надається текстам, що потенційно можуть бути використані у дослідницькому чи навчальному процесі. Тематично переклади жодним чином не обмежені –</em><em>тексти стосуються усього спектру релігієзнавчої проблематики.</em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Архів</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>У рубриці друкуються досі не перевидані праці вітчизняних дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. з метою ознайомлення зацікавленої наукової громадськості із кращими зразками релігієзнавчих розвідок минулого. Друковані статті та фрагменти праць мають не лише евристичну, але й дидактичну цінність (зокрема, для викладання курсів «Історія релігієзнавчої думки», «Історія релігій» та ін.)</em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-family: georgia, palatino;">Новинки літератури</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em>У рубриці представлений бібліографічний перелік книг релігієзнавчого спрямування, що вийшли друком в Україні впродовж останніх років, а також рецензії на актуальні вітчизняні та зарубіжні видання.</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><a href="/index.php/ua/pro-zhurnal/24-bilshe-pro-zhurnal"></a><a href="/index.php/ua/pro-zhurnal/24-bilshe-pro-zhurnal">БІЛЬШЕ ПРО ЖУРНАЛ</a>:</strong></span></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em> <a href="/index.php/ua/pro-zhurnal/24-bilshe-pro-zhurnal/6-oleh-kyselov-pro-relihiieznavchi-narysy">Олег Кисельов. Новий журнал із релігієзнавства – «Релігієзнавчі нариси»</a>.</em></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><em><a href="/index.php/ua/pro-zhurnal/24-bilshe-pro-zhurnal/7-olha-mukha-pro-relihiieznavchi-narysy">Ольга Муха. «Релігієзнавчі нариси»: толерантність через знання</a>.</em></span></strong></p> <div style="clear:both;"></div><div class="socbuttons" style="padding-top: 10px; overflow: hidden; float: left;"><div style="margin-left: 10px; width: 75px; height :20px; float: left;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&href=https%3A%2F%2Fers.mar.in.ua%2Fua%2Fpro-zhurnal%2F1-pro-zhurnal&layout=button_count&show_faces=true&action=like&colorscheme=light&font=&height=20" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width: 75px; height :20px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="width: 100px; float: left; margin-left: 10px; margin-right:0px;"><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://ers.mar.in.ua/ua/pro-zhurnal/1-pro-zhurnal" data-count="horizontal" data-lang="en">Twitter</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script></div><div style="width: 60px !important; float: left; margin-left: 10px; border: none;"><g:plusone size="medium"></g:plusone></div><div style="float: left; margin-left: 10px; border: none;"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="IN/share" data-url="https://ers.mar.in.ua/ua/pro-zhurnal/1-pro-zhurnal" data-counter="right"></script></div><div style="width: 140px !important; float: left; border: none; margin-left: 10px;"><script type="text/javascript" src="http://userapi.com/js/api/openapi.js"></script><script type="text/javascript">VK.init({apiId:, onlyWidgets: true});</script><div id="vk_like1"></div><script type="text/javascript">VK.Widgets.Like("vk_like1", {type: "button"});</script></div><div style="width:280px;float: left; margin-left: 10px; border: none;" ><a rel="nofollow" target="_blank" class="mrc__plugin_uber_like_button" href="http://connect.mail.ru/share?share_url=https://ers.mar.in.ua/ua/pro-zhurnal/1-pro-zhurnal" data-mrc-config="{ 'type' : 'button', 'caption-mm' : '1', 'caption-ok' : '1', 'width' : '100%', 'nc' : '0', 'nt' : '1'}">Нравится</a><script src="http://cdn.connect.mail.ru/js/loader.js" type="text/javascript" charset="UTF-8"></script></div><div style="clear:both;"></div><style>.soc_no a{color:#d6d6d6; font-size:8px;} .soc_yes a{color:#d6d6d6; font-size:8px;display:none;}</style><div class="soc_yes"><a href="http://stroibukva.ru/soc/socbuttons-v15.htm" title="SocButtons v1.5" target="_blank">SocButtons v1.5</a></div></div><div style="clear:both;"></div></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="cleared"></div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="dd-footer"> <div class="dd-footer-body"> <div class="dd-footer-center"> <div class="dd-footer-wrapper"> <div class="dd-footer-text"> Copyright © 2012.<!--wstawia link z panelu konfiguracyjnego--> <a href="http://mar.in.ua/pro-mar.html"> <!-- koniec wstawia link z panelu konfiguracyjnego--> Молодіжна асоціація релігієзнавців </a> <div class="cleared"></div> <p class="dd-page-footer">Designed by <a href="http://www.diablodesign.eu" target="_blank">www.diablodesign.eu</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </body> </html>