Від редколегії

Шановні колеги! Ви тримаєте у руках перший випуск щорічника Молодіжної асоціації релігієзнавців «Релігієзнавчі нариси». Метою нашого журналу є розвиток релігієзнавчої думки в Україні. Зважаючи на те, що в Україні вже існують релігієзнавчі наукові журнали («Українське релігієзнавство», «Релігієзнавчі студії», «Релігія і соціум» та ін.), необхідним видається обгрунтування заснування ще одного видання. По-перше, і це видається нам цілком логічним, Молодіжна асоціація релігієзнавців має видавати своє періодичне друковане видання аби мати можливість показати релігієзнавчому співтовариству власні напрацювання. По-друге, в українській релігієзнавчій науковій періодиці є білі плями, що необхідно заповнити. Наприклад, йдеться про дослідження історії релігієзнавчої думки (як зарубіжної, так і вітчизняної) та про переклади сучасних західних дослідників релігії. Відтак, окреслена проблематика у першому випуску представлена у семи розділах, які, сподіваємося, будуть і в наступних випусках. Серед них на особливу вагу, як нам видається, заслуговують наступні розділи: «Релігієзнавство у Східній Європі», «Історія релігієзнавчої думки», «Переклади», «Архів». Саме в них актуалізуються ті проблеми, які потребують свого висвітлення в релігієзнавстві та є важливими незалежно від сфери інтересів науковця.

На жаль, в Україні майже відсутня (за деякими виключеннями) практика рецензування наукової літератури. Наш журнал не лише публікуватиме рецензії на останні видання, але й бібліографічний перелік релігієзнавчої літератури, що вийшла в Україні протягом попереднього року. У поданій бібліографії зібрані індивідуальні та колективні монографії і брошури з релігієзнавчої проблематики, що виданні в Україні протягом 2009 р. Окремо подано підручники та посібники зі спеціальних релігієзнавчих дисциплін. Навчальна література із загального курсу релігієзнавства, збірники статей та матеріали конференцій, релігієзнавчі журнали тощо, у даному списку не представлені. Оскільки у нас не було можливостей продивитися кожну з поданих у переліку книг, то цілком ймовірно, що певна їхня частка може мати не релігієзнавчий, а релігійний характер. Ми усвідомлюємо, що бібліографія є неповною, і просимо наших читачів висилати на електрону скриньку журналу новинки релігієзнавчої літератури, що вийшли друком у 2010 році.

Редакційна колегія зацікавлена у критичних матеріалах на вже видані у журналі статті та переклади. Ми закликаємо наших читачів надсилати свої зауваження – найбільш влучні й аргументовані будуть опубліковані в наступних випусках.

Редакційна колегія щиро дякує всім, хто долучився до видання даного випуску журналу.