Від редколегії

 Шановні колеги! У Вас в руках – черговий, вже третій, випуск журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців «Релігієзнавчі нариси».

У цьому виданні ми продовжуємо публікувати статті молодих науковців, котрі займаються релігієзнавчими дослідженнями. Не завжди самі вони ідентифікують себе як представники релігієзнавчої науки, однак запропоновані ними напрацювання можна сміливо віднести до її здобутків. Найбільше це актуально для прикладних досліджень, які є особливо цінними та значущими.

Третій випуск журналу традиційно складається з семи розділів: «Релігієзнавство у Східній Європі», «Теорія та методологія», «Вчення та практика», «Релігія та культура», «Переклад», «Архів», «Новинки літератури».

Ми продовжуємо публікувати статті про актуальний стан релігієзнавства у Східній Європі, і в цьому номері вміщено статті про ситуацію у Болгарії та в Угорщині. Читачі ознайомляться з процесом інституаціалізації релігієзнавства як науки та навчальної дисципліни, а також проблематикою досліджень у сфері релігії у цих країнах.

Вкрай важливими є дослідження з теоретико-методологічних проблем релігієзнавства, особливо зважаючи на переосмислення засадничих принципів вітчизняної гуманітаристики. У статтях розділу «Теорія та методологія» аналізуються чільні підходи та тенденції у цій складній сфері, яка має безпосередній вплив на практику досліджень та верифіковуваність усіх отриманих результатів.

Ми продовжуємо традицію публікувати результати польових досліджень , і в цьому номері раді ознайомити Вас з етнографічними розвідками народної релігійності гагаузів, адже здебільшого порівняно мало ми знаємо про найближче. У розділі «Віровчення і практика» Ви знайдете варту уваги спробу окреслити концепт канонічної території православної церкви, що станом на сьогодні є одним з найбільш дискутованих питань, особливо в контексті суперечок щодо автокефалії та автономії православних церков.

Розділ «Релігія та культура» містить розвідки щодо популярних сьогодні феноменів, які не є породженнями західної культури, але без них помислити її вкрай складно. Зокрема, йдеться про виникнення та становлення традиції інтерпретацій таро та про місце дзен-буддизму у культурному житті сучасної західної людини.

У розділі «Переклад» пропонуємо вкрай корисну як для студентів, так і для викладачів статтю про першоджерела та роботу з ними у релігієзнавчому дослідженні. Тут Ви зможете знайти не лише впорядковану базову інформацію про сутність першоджерел та їх атрибутивні особливості, але й ознайомитися з конкретними оригінальними вправами, що допоможуть опанувати актуальне засилля тематичної інформації різного ґатунку та оволодіти навичками її пошуку, оцінки та застосування. Викладені у статті дидактичні поради та вправи можна успішно використовувати у навчальному процесі.

В розділі «Архів» ми із задоволенням пропонуємо Вам для ознайомлення цікаву роботу академіка Агатангела Кримського з історії бабізму та раннього періоду історії віри багаї. Особливого значення ця стаття набуває з огляду на те, що видатний науковець написав її ще 1913 р., коли інтерес до цієї нової релігійної течії знаходився на піку уваги дослідників та перекладачів.

Раді повідомити Вам, що в цьому номері в розділі «Новинки літератури», окрім вже традиційних рецензій, бібліографії та огляду поданих до захисту дисертацій з релігієзнавчої проблематики, Ви можете ознайомитися з яскравою та глибокою дискусією, яка виникла під час презентації збірника «Хортицький семінар: Сакральна географія і феномен паломництва»». Також у цьому розділі розміщено статистичну інформацію щодо поданих до захистудисертаційних досліджень за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство в період з 1998 до 2011 рр., що дозволяє визначити як пріоритетні, так і мало досліджувані напрямки українського релігієзнавства.

Редакційна колегія висловлює щиру подяку всім, хто долучився до підготовки матеріалів та публікації цього номеру журналу.

Бажаємо Вам корисного та приємного проведення часу, читаючи черговий номер «Релігієзнавчих нарисів»!