Зміст

Від редколегії

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Лариса Владиченко Релігієзнавство в Україні: освітні, наукові та громадські інституції
Хенрик Хоффманн Польское религиоведение: традиция и современное состояние

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Олександр Сарапін Проблема сутності релігії у дискурсах вітчизняних релігієзнавців: «парадигмальний» підхід та його альтернативи
Олександра Дзюба, Віталій Хромець Системний вимір релігії: теоретико-методологічні аспекти
Сергій Капранов Конфуціанство – релігія чи світське вчення?

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ

Иван Мирошников История изучения Евангелия от Фомы

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ

Тетяна Котлярова Особливості функціонування іконоборства в Київській Русі
Денис Брильов Нариси з історії суфізму на українських теренах
Анна Марія Басаурі Зюзіна Історія розвитку Гаскали на території України (кінець XVIII – початок XX ст.)

ПЕРЕКЛАД

Родней Старк Секуляризація – спочивай із миром

АРХІВ

Николай Боголюбов Философия религии (фрагмент)

НОВИНКИ ЛІТЕРАТУРИ

Ігор Шабан Рецензія на: Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві
Денис Брильов Рецензія на: Богомолов О., Данилов С., Семиволос І. Іслам і політика ідентичностей в Криму
Ольга Кирилова Релігієзнавча міфологія та релігійний міф. Рецензія на: Костюк О. Релігійний міф: становлення та трансформація
Михайло Якубович Рецензія на: Caldwell С. Reflections on The Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – 2009

Автори