Цитати з відгуків про РН

«Нариси» досить виразно претендують на адекватне відображення позиції, пошуків, професійної еволюції нового покоління вітчизняних дослідників релігії. - Сергій Головащенко

Перша сторінка та редакційна колегія